Tin tức VAN PHUC GROUP

Những việc TPHCM sẽ làm tại Thành phố Thủ Đức trong 5 năm tới

06/11/2020

Trong 5 năm tới, TPHCM sẽ thực hiện nhiều kế hoạch, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Thành phố Thủ Đức nhằm biến nơi đây thành "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo báo Laodong